Emissiefactoren 2016

Hieronder vind u per scope ingedeeld de emissiefactoren voor deze versie.

Scope 1

Scope 2

Scope 3