Beton Bewust keurmerk

Beton Bewust keurmerkhouders zijn duurzame leveranciers. De invulling en vermelding van de milieubelasting uitgedrukt in de hoeveelheid CO2 per keurmerkhouder kan achterwege blijven omdat dit, gelet op het feit dat betonmortel als een mono-product kan worden beschouwd, marktgevoelige informatie is en een conflict met ACM kan opleveren.