Duurzameleverancier.nl
Veiligeleverancier.nl

Blog

Blog

28 jun
Geschreven door:

Een gast-blog van Elma van Beek, voorzitter van de werkgroep duurzame stedelijke ontwikkeling BNSP/NVTL, bestuurslid van de BNSP en directeur van Stichting de Levende Stad.

Van fossiele brandstoffen naar oneindig beschikbare en schone energiebronnen, inmiddels is het debat over de energietransitie in een nieuwe fase beland. Het gaat niet meer over ‘of en waarom’, maar ‘hoe en waar’ die overgang moet plaatsvinden. Daardoor blijven we hangen in een discussie over percentages en de locatie van zichtbare elementen als windturbines en zonnepanelen. Waarom beschouwen we de energietransitie niet als een tijdelijke klus? Een klus die te klaren is met een milieukundige én een ruimtelijke benadering. Daarvoor is samenwerking tussen beleidsmakers, netbeheerders en particuliere initiatiefnemers nodig. Zo kunnen we een belangrijke versnelling van de transitie in gang zetten.

Trefwoorden: CO2, Duurzame Energie

Lees meer
31 mei
Geschreven door:

Een gast-blog van Niels van Geenhuizen van Arcadis over waarom de overheid aan zet is in de strijd tegen klimaatverandering…

Minister-president Mark Rutte haalde onlangs in de Tweede Kamer fel uit naar het bedrijfsleven. Hij stak de draak met een reis van bestuurders naar Spitsbergen om de effecten van klimaatveranderingen gade te slaan en met klimaatoplossingen te komen. ,,Ze gaan naar Spitsbergen en allemaal tranen. Dan denk ik: ja jongens had dan daar een plan gemaakt hoe we het moeten doen.’’ Nou, meneer Rutte. U bent slecht geïnformeerd, want er zijn zeker plannen. En goede ook. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. 

Trefwoorden: CO2

Lees meer
25 feb
Geschreven door:

Een gast-blog van Otto met de belangrijkste redenen waarom de infra-sector moet innoveren…

Er zijn vijf redenen om veel sneller te innoveren in de droge infrastructuur. En dat is wat mij betreft niet langer een vrijblijvende keuze, maar een sectorbrede verantwoordelijkheid om vijf grote maatschappelijke trends het hoofd te kunnen bieden. Wil jij weten welke dat zijn en wat jij kan doen voor adaptieve duurzame oplossingen en nieuw vertrouwen in een veranderende wereld? Lees dan dit artikel.

Trefwoorden: CO2, Innovatie

Lees meer
10 feb
Geschreven door:

Een blog over de kosten van klimaatverandering in euro’s…

Klimaatverandering en CO2-reductie zijn termen die we steeds vaker tegen gaan komen op TV en in de krant. Om de aarde te behoeden voor een gemiddelde temperatuurstijging van 2 graden (Klimaatakkoord 2015) moet er in alle branches CO2 worden gereduceerd. Het reduceren van de CO2-uitstoot nú, is 5 maal goedkoper dan de schade vergoeden in 2050 (Nicholas Stern). Iedereen heeft het erover: een ton CO2... Maar wat is dat nu eigenlijk?? En wat is de maatschappelijke waarde daarvan?

In deze blog vertaal ik CO2 naar de menselijke maat en bereken ik de impact op de maatschappij in euro’s.

Trefwoorden: CO2, Tools/Instrumenten, Duurzaam Ontwerpen

Lees meer
23 januari 2017
Geschreven door:

Onderzoeken verwachten dat Biomimicry wereldwijd een grote economische impact gaat hebben én kan bijdragen aan het versneld bereiken van een circulaire economie...…

Biomimicry is innovatie die geïnspireerd is door de natuur. De Griekse woorden bios (leven) en mimesis (imiteren) verklaren dit woord. Biomimicry gaat over wat je kan leren van de natuur i.p.v. wat je er uit kunt gebruiken. Staan Biomimicry en Circulaire Economie tegenover elkaar, of zijn er juist kansen?

Lees deze korte blog van Cirkellab.

Of lees een eerdere blog over Biomimicry: Hoe kan de natuur bijdragen aan onze duurzame ontwerpen? En wat is biomimicry?

Trefwoorden: Duurzaam Ontwerpen, Circulaire Economie

Lees meer
29 oktober 2016
Geschreven door:

Een blog over het slim nadenken over CO2-reductie in ontwerpprocessen…

Vorige week werd bekend dat Nederland door een herberekening weer op schema ligt om 25% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 1990 (klimaatzaak URGENDA, 2015). Het grootste deel van de CO2 wordt uitgestoten door kolencentrales. De bouwsector neemt echter ook 33% van de landelijke CO2-uitstoot voor haar rekening door voornamelijk verwarming, koeling en energieverbruik (MVO-NL). Als ingenieur merk ik dat projectleiders in bouw- en civieltechnische projecten nauwelijks bewustwording hebben voor CO2 reductie en de noodzaak daarvan. Terwijl ontwerpers in ontwerpprocessen flinke reductie kunnen veroorzaken door slimme keuzes! Het maken van bedrijfsmatige CO2-voetafdrukken, dat kunnen we nu wel.. – het wordt tijd voor ‘CO2-vriendelijk ontwerpen’!

In deze blog beschrijf ik de noodzaak voor ontwerpers om CO2-vriendelijk te gaan ontwerpen en probeer ik handvatten te geven hoe dit aan te pakken...

Trefwoorden: CO2, Tools/Instrumenten, Duurzaam Ontwerpen

Lees meer
19 juli 2016
Geschreven door:

Een BLOG waarbij duurzaamheid en voeding samenkomen, over duurzaam uit eten gaan.

Deze gast-blog is geschreven door Elsa Otten, voedingsdeskundige van Zlank

Wellicht ben je thuis al bezig om te letten op het milieu en denk je bij de boodschappen ook na over wat je echt in huis wilt hebben. Maar doe je dat buitenshuis ook? Als er een lekkere menukaart voor je ligt…wat denk je dan? “ Nu even niet, ik ben nu lekker gezellig bezig.” Of “ het maakt niet uit waar ik ben, ik denk altijd bewust na over mijn keuze die ik maak, zowel voor mijn gezondheid, als voor de natuur ”. Nou ja wat maakt het uit ;) Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel bij de volgende keer dat je lekker uit eten gaat je even aan deze blog denkt en wellicht toch een andere keuze gaat maken :) ..? Daar hopen wij op! Toch komt uit onderzoek naar voren dat al 60% van de restaurantbezoekers de keus voor een restaurant laten afhangen op de duurzaamheid van het restaurant. Dat is best veel!

In deze blog ga ik verder in op wat jij kunt doen om duurzaam uit eten te gaan!

Trefwoorden: duurzame voeding

Lees meer
22 juni 2016
Geschreven door:

Het inspirerende verhaal van energieontwikkeling door de mensheid…

Vandaag de dag spendeert een gemiddelde wereldburger ongeveer een hoeveelheid van 2500 watt aan energie (ook wel 600 calorieën per seconde). Daarvan komt nog altijd 80% van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas). Een gemiddeld fit persoon op een fiets genereert ongeveer 50 watt. In theorie zouden er dus 50 personen (soort slaven) full-time en tegelijk moeten fietsen om jouw huidige moderne levensstijl te kunnen voorzien van energie!! Hoe heeft de mens zich zo snel kunnen ontwikkelen van een energie consumptie van 1 mens (tot en met het Romeinse rijk) naar een full-time energie consumptie van de kracht van 50 mensen voor één gebruiker!

In deze blog ga ik in op de historie van energie. De ontwikkeling van het verleden naar het nu, en een korte positieve doorkijk naar de toekomst…

Trefwoorden: CO2, Duurzame energie

Lees meer