De ademhaling van de aarde

Charles David Keeling beklom in 1958 de berg Mauna Loa op Hawaii om CO2 metingen te doen. Deze afgelegen locatie leek hem erg geschikt. Door de grote afstand van de bewoonde wereld (weinig interferentie) en schone berglucht verwachtte hij accurate metingen te kunnen doen. Nog altijd is deze plek het hoofdstation van metingen in de wereld en de CO2 curve heeft de naam Keeling-curve gekregen. Vanaf deze week zal niemand op deze aarde meer leven in een wereld onder de 400 ppm (deeltjes CO2 per miljoen deeltjes)

Maar waarom is de Keeling-curve zo bijzonder?

Toen Keeling zijn metingen uitvoerde ontdekte hij een grillig verloop van toename en afname van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Deze sinusvormige meting bleek nagenoeg gelijk te vallen met de seizoenen. Hij ontdekte net na de winter een flinke toename en net na de zomer een flinke afname van CO2. Uit onderzoek bleek deze variatie te komen door de groei van bladeren en groen in de zomer (opname van CO2 door fotosynthese) en het vallen en rotten van bladeren in de winter (vrijkomen van CO2). Daarmee symboliseert de Keeling-curve de ademhaling van de aarde.

Wat verder opvalt is dat de sinus steeds hogere waarden vertoond doordat er door de aarde netto minder CO2 wordt opgenomen dan er vrij komt. Rond 1800 leefde er slechts een miljard mensen op de aarde. Over het algemeen waren biologische kringlopen nog gesloten. Zo werd afvalwater natuurlijk gezuiverd door de natuur en werden uitwerpselen van dieren als brandstof gebruikt. Nu stoken we veel fossiele brandstoffen voor het chemisch zuiveren van water en stoken we gasgestookte CV-ketels. Toen Keeling zijn meting startte leefde er 3 miljard mensen op de wereld. In 2050 zal het 'ruimteschip aarde' waarschijnlijk worden bewoond door 9 miljard inwoners! De impact van de mens is enorm geworden, ook op de versnelde uitstoot van CO2. Wetenschappers zijn het er heden ten dage over eens dat de Keeling-curve onderbouwt dat de grootste toename van CO2 in de geschiedenis wordt veroorzaakt door de mens.

 

Op 7 december 2015 werd een 401,01 ppm gemeten. In een volgende blog zal ik verder in gaan op de gevolgen voor Nederland als de wereld boven de 2 graden temperatuur stijging komen ten opzichte van het pre-industriële niveau. Laten we hopen dat er deze maand in Parijs harde afspraken worden gemaakt!

Wat kan ik doen?

Volgens de meest betrouwbare berekeningen moeten we onze CO2-uitstoot in 2050 met 70% hebben teruggebracht.

  • Rijd je in een terreinwagen en doe je hem de deur uit voor iets kleiners op bijvoorbeeld groene stroom, dan bereik je een dergelijke persoonlijke besparing in één dag!

  • Als je energiebedrijf groene stroom aanbiedt voor de extra prijs van nog niet eens een kop espresso per dag, dan kun je op een vergelijkbare manier snijden in je huishoudelijke uitstoot.

  • Of breng je stem uit op een politieke partij die zich heeft uitgesproken voor het terugdringen van CO2, dan is er een wereld gewonnen.

Als wij individueel al zo veel kunnen bereiken, dan moet in de loop van tijd de industrie en de overheid na een tijdje wel volgen! We beschikken al over de technische mogelijkheden (ook al zijn ze soms nog duur), nu nog de wil om te streven naar een betere toekomst! 70% van alle mensen die vandaag leven, zal er in 2050 ook nog zijn, dus zal bijna iedere familie op aarde te maken krijgen met klimaatverandering. Helaas: de mens kan niet zonder de aarde, maar de aarde kan prima zonder de mens! Actie!

CO2 feiten:

  • 1 kolencentrale stoot per jaar net zo veel uit als 150.000 auto's.

  • De 10% mensen die wereldwijd het meeste CO2 uitstoten is goed voor 45% van wereldwijde emmissie.

  • Rijkste 1% van Amerikanen stoot 2000x meer uit (jaarlijks 200 ton CO2) dan armsten in Honduras en Malawi.

  • 35% van de Nederlandse CO2 uitstoot komt door gebouwen (daarvan de helft door kantoren en winkels). Bron: MVO Nederland

  • Voor de aanleg van een snelweg wordt slechts 2% tot 5% uitgestoten door de aanleg. 95% door het gebruik van auo's in de gebruiksfase.

  • Volgens het Europese emissierechten systeem kost het uitstoten van een ton CO2 bedrijven momenteel slechts 7 euro. Bij de introductie van het systeem was dit 30 euro!

  • Nederland heeft zich tot een kleine speler gemaakt op het gebied van CO2-reductie. Haar doel om de uitstoot met 6% te verminderen tussen 1990 en 2012 is gehaald door de reductie in ontwikkelingslanden te kopen. Kabinet Balkenende IV wilde oorspronkelijk 30% minder uitstoten in 2020, maar dit kabinet heeft dat meteen teruggedraaid tot 20%. Nu staat nog een schamele ambitie van 14%...

 Bronnen: 
- Tim Flannery, 'De Weermakers'

Geschreven door: Maarten Schäffner op 10-12-2015

Log in om een reactie te plaatsen!


Reacties:

Er zijn nog geen reacties geplaatst.