Samenwerken aan duurzame innovatie

Een gast-blog van Norbert Bol van Sweco over het belang van samenwerking om de duurzaamheidsdoelen te realiseren zoals die zijn vastgelegd in de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN). 

In 2015 heeft de VN de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vastgesteld waarin 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn opgenomen. Zowel overheden als bedrijven zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Toch wijzen wetenschappers erop dat het tempo waarin de benodigde veranderingen plaatsvinden te langzaam gaan om de duurzaamheidsdoelen te realiseren. Een interessante ontwikkeling welke ik graag met u deel. 

Radicale vormen van innovatie nodig

In de Ecological Economics van dit jaar las ik een interessant artikel van Dewick & Foster. Ze wijzen erop dat duurzame innovaties teveel het karakter hebben van incrementele innovaties. Hierbij gaat het vooral om kleine verbeteringen van een product of dienst. Het cumulatieve effect van deze incrementele innovaties kan aanzienlijk zijn, maar die sluiten niet aan bij de urgentie van de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Zelfs bij een versnelling van de incrementele innovaties wordt dit niet mogelijk. Er zijn mijn inziens dus meer radicale vormen van innovatie nodig, waarbij veranderingen in de productieketen plaatsvinden die significant bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen. Deze innovaties zijn schaars omdat ze ook bedreigend kunnen zijn voor de organisaties in de keten.

Dit platform kan voor versnelling van innovaties zorgen

Dit platform kan marktpartijen ondersteunen in hun actuele duurzaamheidsuitdagingen. Ik zie deze website dan ook als een kans om een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van alle vormen van innovaties. Ingenieursbureaus, aannemers en vele leveranciers beschikken vaak over meer kennis en mogelijkheden op het gebied van verduurzaming dan er in de praktijk wordt toegepast. Het kenbaar maken van deze kennis en de impact daarvan, heeft belangrijke voordelen in de gefragmenteerde bouw- en infrastructuursector. Zo kan er een snellere toepassing zijn van innovaties, omdat er meer kennis beschikbaar is.

Bestaande kennis kan ook de aanleiding zijn voor nieuwe innovaties. Incrementele innovaties zijn het gemakkelijkst voor te stellen. Het beter delen van kennis uit een fase van de levenscyclus van een gebouw of infrastructureel werk kan leiden tot beter passende keuzes. Keuzes die de ongewenste impact reduceren en de positieve impact voor de maatschappij vergroten. Concreet kun je dan beter ontwerpen op basis van de lange termijn over de hele levenscyclus.

Naar mijn mening wint het platform kracht als het kruisbestuiving tussen disciplines mogelijk maakt om zo complementaire innovaties tot stand te brengen. Radicale innovaties zijn moeilijker te voorspellen, want deze kunnen ook van buiten de gevestigde partijen komen. In de bouw- en infrastructuursector zien we high-tech invloeden die het mogelijk maken om de complexiteit van harde engineering en de klantbeleving beter te omvatten.

Samen werken aan een gemeenschappelijke missie

www.duurzameleverancier.nl biedt partijen een unieke manier om kennis te delen en samen te werken aan de verduurzaming in de hele levenscyslus. De toenemende vraag naar duurzaamheid en daarmee gepaard gaande antwoord op de “waarom” (the why) van het platform zullen versterkend werken om partijen inzicht te geven waarom het zo belangrijk is om kennis te delen en zich aan te sluiten. Mijn inziens is de aansluiting en verwijzing naar de urgentie van de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 van de Verenigde Naties ook een goed perspectief. De bijdrage aan enkele belangrijke van de 17 Sustainable Development Goals kunnen zowel per project als ook voor de gehele sector een belangrijke leidraad worden. De focus van dit platform ligt in eerste instantie op het reduceren van CO2 en circulariteit. Daarnaast kunnen resultaten op andere doelen ook zichtbaar gemaakt worden om een goed beeld te geven van de duurzaamheid in de sector. Kortom: dit platform biedt volop kansen voor elke partij die wil verduurzamen.

Foto´s: Sweco Stad van de Toekomst; VN 17 SDG’s; Saint Gobain – Life Cycle Assessment.

Geschreven door: Norbert Bol op 22-02-2018

Log in om een reactie te plaatsen!


Reacties:

Er zijn nog geen reacties geplaatst.