Duurzame zonne-energie kan goedkoper worden gefundeerd

STEEDS MEER GROENE STROOM

Zonnestroom wordt veelal opgewekt in grote zonneparken. De opgestelde vermogens van bestaande zonneparken in Nederland variëren van 2 MW tot 30 MW. Een park van 10 hectare bestaat uit 35.000 panelen, die samen 9,5 MW aan vermogen leveren. Per jaar gaat het dan om 8,5 GWh: genoeg groene stroom voor 2.400 huishoudens. Momenteel zijn zelfs parken in ontwikkeling met een opgesteld vermogen van 100 MW.

FUNDERING VAN ZONNEPARKEN

De zonnepanelen zijn meestal aangebracht op een lichte constructie, waarbij de trekbelasting van 5 kN tot 15 kN (door wind) meestal maatgevend is. De standaard funderingsoplossing bestaat uit 1 à 2 m lange, geheide of ingetrilde verzinkte stalen profielen. Dit is een geschikte funderingsoplossing voor een zandige ondergrond, zoals vaak het geval is in het buitenland. In Nederland is de ondergrond vaak te slecht voor de toepassing van deze korte paaltjes en zijn meer, langere en/of andere paaltypes noodzakelijk.

Het kan daarbij snel over flinke aantallen gaan: per 24 panelen zijn vier ondersteuningen nodig. In het voorbeeld hierboven (10 hectare, 35.000 panelen) zijn dat in totaal 5.833 funderingselementen. Hoewel de palen slechts klein zijn, kan een economisch funderingsontwerp door de grote aantallen dus een aanzienlijke besparing opleveren voor de opdrachtgever.

EXPERTISE KASSENBOUW

Door jarenlange ervaring in de kassenbouw heeft Fugro uitgebreide expertise opgebouwd in funderingsoplossingen voor lichte constructies. Aan de hand van sonderingen en proefbelastingen op testpalen kan Fugro assisteren bij het vinden van een geschikte fundering voor elke zonnepaneel-opsteling. Bovendien kunnen met behulp van de sonderingen ook alternatieve funderingsoplossingen, zoals een fundering op staal, worden uitgewerkt.

MEER INFORMATIE:

Onno Dijkstra, +31 6 518 40660, o.dijkstra@fugro.com

Ronald Tjemmes, +31 6 239 69413, r.tjemmes@fugro.com

Hanne Vanhaekendover, +31 6 159 57054, h.vanhaekendover@fugro.com

Geschreven door: C. van Hout op 29-03-2018

Log in om een reactie te plaatsen!


Reacties:

Er zijn nog geen reacties geplaatst.