Disclaimer

De 'Duurzame Leverancier' is tot stand gekomen op initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton, Grontmij en Antea Group. In het initiatief wordt actief meegedacht door Bouwend Nederland als geïnteresseerde partij. De site is onafhankelijk en wordt beheerd door de coöperatie Duurzame Leverancier U.A. (hierna DL).

Op de website staat een hulpmiddel om snel en eenvoudig de eigen CO2-footprint in kaart te brengen. Door middel van het invullen van de interactieve vragenlijst wordt duidelijk hoe relatief duurzaam een leverancier is en welke mogelijkheden er zijn om duurzaamheid naar een hoger niveau te brengen.

Gegevens van leveranciers worden gebruikt door de gebruikers van deze website voor het vaststellen van hun mate van duurzaamheid. De gegevens van leveranciers worden niet openbaar gemaakt door de gebruikers anders dan ten behoeve van rapportage aan opdrachtgevers of certificerende instanties.

Ten behoeve van het instandhouden van deze website en het uitbouwen van de DL vraagt de coöperatie aan leveranciers en gebruikers een kleine bijdrage. Indien deze bijdrage niet voldaan wordt, behoudt de DL zich het recht de gegevens van de betreffende gebruiker/leverancier van de website te verwijderen en toegang tot het met een inlog afgeschermde gedeelte van de website te ontzeggen.

De DL aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de gegevens die beschikbaar zijn gesteld in deze website noch voor het gebruik en de juistheid van de hulpmiddelen zoals op deze website worden aangeboden.

Meer informatie kunt u vragen via het e-mailadres info@duurzameleverancier.nl of bij één van de initiatiefnemers.