Rapporteren

UN Global Compact Principles (NL)

Aantal weergaves: 1586

Aantal gebruikers: 0

Tool is gratis

Tool is vrij te gebruiken

Download

Informatie:

 

UN Global Compact vraagt aan bedrijven om binnen hun invloedssfeer een aantal kernwaarden te aanvaarden, te steunen en toe te passen op het gebied van de pijlers mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

The UN Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere of influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the environment and anti-corruption.

The UN Global Compact is a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption. By doing so, business, as a primary driver of globalization, can help ensure that markets, commerce, technology and finance advance in ways that benefit economies and societies everywhere.

Tags

Beleid

Schrijf een review

Je kunt een review plaatsen als je een account hebt. Het maken van een account is gratis en heel makkelijk.