Rapporteren

Handleiding sociale voorwaarden (bij duurzaam inkopen & aanbesteden)

Aantal weergaves: 1879

Aantal gebruikers: 0

Tool is gratis

Tool is vrij te gebruiken

Download

Informatie:

Het PIANO (Expertisecentrum Aanbesteden) heeft voor duurzaam inkopen een stappenplan met handleiding ontwikkeld, zodat u de sociale voorwaarden goed kunt blijven monitoren en het niet bij een verklaring blijft.

De Rijksoverheid heeft in 2011 beleid ontwikkeld om misstanden als kinderarbeid, hongerlonen, of onmenselijke arbeidsomstandigheden uit te bannen door sociale voorwaarden te stellen bij de inkoop van materialen en diensten. Sociale voorwaarden dragen bij aan een meer sociaal verantwoorde productie in productieketens.

Het PIANO (Expertisecentrum Aanbesteden) heeft voor duurzaam inkopen een stappenplan met handleiding ontwikkeld, zodat u de sociale voorwaarden goed kunt blijven monitoren en het niet bij een verklaring blijft. Ook vindt u er voorbeeldteksten die u kunt gebruiken voor contracten met leveranciers. Het wordt juridisch als de meest veilige route beschouwd om sociale voorwaarden niet als eis op te nemen bij de inkoop, maar als onderdeel van het contract. Overigens is het bij sociale misstanden vaak moeilijk te garanderen dat ze niet voorkomen, daarom is een inspanningsverplichting voor opdrachtnemers realistischer.

Tags

Beleid

Schrijf een review

Je kunt een review plaatsen als je een account hebt. Het maken van een account is gratis en heel makkelijk.