Rapporteren

Afwegingskader Locaties

Aantal weergaves: 4285

Aantal gebruikers: 0

Tool is gratis

Tool is vrij te gebruiken

Download

Informatie:

Het instrument Gemeentelijk afwegingskader warmtevoorziening voor locaties – ofwel Afwegingskader Locaties - helpt u de meest kansrijke warmte- en koude-opties selecteren.

Bij een bouwproject beslissen veel partijen samen over de warmte- en koudevoorziening. Hierbij spelen de mogelijkheden van de bouwlocatie een rol, maar ook ambities en wensen van alle projectpartners.

Het instrument Gemeentelijk afwegingskader warmtevoorziening voor locaties – ofwel Afwegingskader Locaties - helpt u de meest kansrijke warmte- en koude-opties selecteren. Met het Afwegingskader Locaties van het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) maakt u samen met alle betrokken partijen bij een bouwlocatie een eerste keuze tussen warmte- en koudeopties, zowel op gebouwniveau als collectieve en duurzame opties.

Eerst beantwoordt u vragen over de kenmerken van de bouwlocatie en de wensen van de partijen. Vervolgens toont het Afwegingskader Locaties u de 5 meest kansrijke mogelijkheden. Hierbij wegen de volgende aspecten mee: is de optie fysiek haalbaar? Wat is de CO2-reductie? Wat zijn de kosten?

Tags

Overheid & Onderwijs,Professionals,Nederland,Excel-sheet,vrij verkrijgbaar,vrij toepasbaar,Energie

Schrijf een review

Je kunt een review plaatsen als je een account hebt. Het maken van een account is gratis en heel makkelijk.