Rapporteren

DuurzaamGWW (Procesaanpak)

Aantal weergaves: 4799

Aantal gebruikers: 0

Tool is gratis

Tool is vrij te gebruiken

Download

Informatie:

Ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 spreken af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990. Ambitie Green Deal duurzaam GWW is dat partijen in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW toepassen: in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

 

De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken. Maar wel zonder vooraf generiek voor te schrijven wat de duurzaamheidseisen zijn. De nadruk ligt juist op het behalen van duurzaamheidswinst door de kansen per project te benutten. Duurzaam GWW kiest voor een aanpak die op alle fases in een aanbestedingsproces aangrijpt. Uitgangspunt hierbij is het meewegen van de duurzaamheidsaspecten van de hele levenscyclus van een werk.

De hoofdcomponenten van de procesaanpak DuurzaamGWW zijn:

Omgevingswijzer

Ambitieweb

DuboCalc

CO2-Prestatieladder

 

Tags

Overheid & Onderwijs,Professionals,Nederland,vrij verkrijgbaar,vrij toepasbaar,Gebouwen, Infra & Gebied

Schrijf een review

Je kunt een review plaatsen als je een account hebt. Het maken van een account is gratis en heel makkelijk.