Rapporteren

VI - Lucht en Geluid

Aantal weergaves: 3397

Aantal gebruikers: 0

Tool is gratis

Informatie:

Van veel wegvakken zijn geen verkeersgegevens bekend of sterk verouderd. Ook voor nieuwe situaties ontbreken deze gegevens. Deze verkeersgegevens kunt u toepassen bij luchtkwaliteit- en geluidsberekeningen voor niet-rijkswegen.

De applicatie kan worden gebruikt door mensen die niet geschoold zijn als verkeerskundige.

De applicatie stelt aan aantal vragen. Daarmee maakt u een schatting van de te verwachten verkeersintensiteit voor een bepaald wegvak. De schatting van de verkeersintensiteiten houdt rekening met wat u weet. Weet u minder? Des te groter is de gehanteerde onzekerheidsmarge voor de raming van de verkeersintensiteiten.

Tags

Professionals,Internationaal,Web-applicatie,vrij verkrijgbaar,vrij toepasbaar,Klimaat & CO2

Schrijf een review

Je kunt een review plaatsen als je een account hebt. Het maken van een account is gratis en heel makkelijk.