Rapporteren

Ecolizer 2.0

Aantal weergaves: 2796

Aantal gebruikers: 0

Tool is gratis

Download

Informatie:

span style="line-height: 1.3em; font-size: 12pt;">De Ecolizer 2.0 is een ecodesign ontwerpinstrument van de OVAM, het richt zich tot alle ontwerpers en bedrijven die producten ontwerpen en op zoek zijn naar een inschatting van de milieu-impact hiervan.

De Ecolizer 2.0 is een ecodesign ontwerpinstrument van de OVAM. Het richt zich tot alle ontwerpers en bedrijven die producten ontwerpen en op zoek zijn naar een inschatting van de milieu-impact hiervan.

De OVAM liet dit instrument ontwikkelen om ecodesign toegankelijker te maken voor ontwerpers. Er bestaan immers al heel wat methodes en instrumenten om ecodesign toe te passen maar ze zijn niet zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Vaak gaat het om geavanceerde, maar complexe methodes die veel expertise vragen van de gebruiker.

De Ecolizer 2.0 biedt de mogelijkheid om de milieu-impact van een product te berekenen aan de hand van eco-indicatoren. De gebruikte indicatoren vatten in één cijfer de milieu-impact van materialen en processen samen. De indicatoren zijn een eenvoudige, maar betrouwbare bron om beslissingen te nemen en om ecodesign op een gebruiksvriendelijke wijze te integreren in het ontwerpproces. Op deze wijze is het voor een ontwerper mogelijk om een milieu-evaluatie van één of verschillende productvoorstellen te maken.

Met de Ecolizer 2.0 biedt de OVAM een wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel aan dat kan bijdragen tot het verhogen van het milieuverantwoord karakter van het ontwerp/product. De OVAM hoopt zo een dynamisch en actueel instrument aan te bieden dat nationale en internationale ontwerpers en bedrijven inspireert tot innovatieve en milieuverantwoorde producten.

De OVAM heeft een sjabloon van de analysematrix voor de berekening met de Ecolizer 2.0 voorzien. Deze matrix is een schematisch overzicht van de levensloop van een product, met gelijke aandacht voor de productie, het gebruik en de afvalverwerking.

strong style="line-height: 1.3em;">Over de ontwikkelaar:

De OVAM is de Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij. Door het verzekeren van een duurzaam beheer van stofstromen en afvalstoffen, door het voorkomen van bodemverontreiniging en door de realisatie van de bodemsanering, draagt de OVAM bij tot een beter leefmilieu en daardoor tot een hogere levenskwaliteit.

Tags

Professionals,Internationaal,Handleiding,vrij verkrijgbaar,vrij toepasbaar,Klimaat & CO2

Schrijf een review

Je kunt een review plaatsen als je een account hebt. Het maken van een account is gratis en heel makkelijk.