Rapporteren

KWH-Duurzaamheidlabel (voor corporaties)

Aantal weergaves: 2047

Aantal gebruikers: 0

Tool is gratis

Download

Informatie:

 

span style="font-size: medium;">strong>Deze tool geeft corporaties inzicht in duurzaamheidsprestaties, zodat de organisaties in de toekomst hieraan gericht kunnen werken. Het instrument is ontwikkeld door een groot aantal partijen binnen de corporatiesector.

Het instrument kijkt met name naar de bedrijfsmatige kant van duurzaamheid bij corporaties. Daarnaast geeft het inzicht in verbeteringen in het vastgoed voor bijvoorbeeld energielabels en helpt het corporaties bij de ontwikkeling van een visie en beleid op duurzaamheid. Daarnaast checkt de tool of de corporatie weet welk rendement te verwachten is met de investeringen.

Ook huurders worden betrokken bij het onderzoek, zodat corporaties een onafhankelijk beeld krijgen hoe ze duurzaamheid beleven. De uitkomsten resulteren in een benchmark; deze laat corporaties prestaties onderling vergelijken, zodat men kan leren van elkaars kennis.

Tags

Overheid & Onderwijs,Nederland,Keurmerk,vrij verkrijgbaar,Sociaal & MVO

Schrijf een review

Je kunt een review plaatsen als je een account hebt. Het maken van een account is gratis en heel makkelijk.