Rapporteren

GRI (Global Reporting Initiative) - Maatschappelijk rapporteren

Aantal weergaves: 2103

Aantal gebruikers: 0

Tool is gratis

Download

Informatie:

 

strong style="line-height: 20.8px; font-size: medium; text-align: justify;">Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. In een duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar economische, milieu- en sociale prestaties.

Duurzaamheidsverslaggeving omvat het meten en publiceren van en verantwoording afleggen aan interne en externe belanghebbenden over de prestaties van een organisatie die gericht zijn op de doelstelling van duurzame ontwikkeling. ‘Duurzaamheidsverslaggeving’ is een breed begrip dat wordt beschouwd als synoniem van andere begrippen die dienen om de verslaggeving over economische, milieugerelateerde en sociale gevolgen (bv. ‘triple bottom line’-, maatschappelijke- , MVO en CSR-verslaggeving) te beschrijven. 

Alle documenten die gebaseerd zijn op het GRIverslaggevingsraamwerk komen tot stand via een proces waaruit consensus moet voortkomen door middel van een dialoog tussen belanghebbenden uit het bedrijfsleven, de investeerders, werknemersorganisaties, de maatschappij, de accountancy-sector, de academische wereld en anderen. Alle op het verslaggevingsraamwerk gebaseerde documenten zijn onderhevig aan tests en continue verbetering.

Tags

Professionals,Internationaal,vrij verkrijgbaar,Sociaal & MVO

Schrijf een review

Je kunt een review plaatsen als je een account hebt. Het maken van een account is gratis en heel makkelijk.