Rapporteren

De SKB BodemTool

Aantal weergaves: 2311

Aantal gebruikers: 0

Tool is gratis

Download

Informatie:

span style="line-height: 20.799999237060547px;">Met deze tool kunnen beleidsmedewerkers, bestuurders en managers maar ook andere geïnteresseerden, snel inzicht krijgen in ruimtelijk ordeningsvraagstukken.

span style="color: #666666; font-family: 'trebuchet ms', sans-serif; font-size: small;">De SKB BodemTool is ontwikkeld door RO2 en StrateGis in opdracht van SKB. Met deze tool kunnen beleidsmedewerkers, bestuurders en managers maar ook andere geïnteresseerden, snel inzicht krijgen in ruimtelijk ordeningsvraagstukken.

span style="line-height: 19px; color: #666666; font-family: 'trebuchet ms', sans-serif; font-size: small;">De beschikbare informatie van SKB, maar desgewenst ook van andere instanties, kan snel worden ontsloten, gecombineerd en op begrijpelijke wijze worden weergegeven. Dit gebeurt zodanig dat deze informatie optimaal meegenomen kan worden bij het verantwoord benutten, gebruiken en beheren van de boven- en de ondergrond.

span style="line-height: 19px; color: #666666; font-family: 'trebuchet ms', sans-serif; font-size: small;">De tool kan het volgende:

  • Een online driedimensionale visualisatie van het plangebied, inclusief bebouwing, vegetatie, bodemopbouw, kabels, leidingen en ondergrondse bebouwing.
  • Driedimensionale visualisatielagen met aanvullende data. Bijvoorbeeld; het bestemmingsplan, cultuurhistorische waarde, drinkwaterbescherming en verontreiniging.
  • De optie om zelf een plangebied te definiëren.
  • De mogelijkheid om bestaande data toe te voegen, om vervolgens de data te harmoniseren, combineren en te vertalen (al dan niet met behulp van modellen) naar informatie.
  • De optie om nieuwe maatregelen binnen het gebied toe te voegen, inclusief de effecten op het gebied van People, Planet, Profit, Project en Public.

Tags

Overheid & Onderwijs,Professionals,Nederland,Web-applicatie,vrij verkrijgbaar,vrij toepasbaar,Water, Bodem & Ecologie

Schrijf een review

Je kunt een review plaatsen als je een account hebt. Het maken van een account is gratis en heel makkelijk.