Rapporteren

Emissie-Immissietoets Water

Aantal weergaves: 2623

Aantal gebruikers: 0

Tool is gratis

Informatie:

 Ondanks de voortgaande vermindering van emissies uit punt- en diffuse bronnen wordt op diverse locaties (nog) niet voldaan aan de gewenste waterkwaliteit. Als hulpmiddel is hiervoor de immissietoets ontwikkeld.

Ondanks de voortgaande vermindering van emissies uit punt- en diffuse bronnen wordt op diverse locaties (nog) niet voldaan aan de gewenste waterkwaliteit. Om tot een effectieve verdere verbetering van de kwaliteit te komen is een duidelijker afstemming tussen de waterkwaliteitsdoelstellingen en de daarvoor benodigde emissiereductie gewenst: de zogenaamde emissie- immissie benadering. Als hulpmiddel is hiervoor de immissietoets ontwikkeld.

Tags

Professionals,Nederland,Excel-sheet,vrij verkrijgbaar,vrij toepasbaar,Water, Bodem & Ecologie

Schrijf een review

Je kunt een review plaatsen als je een account hebt. Het maken van een account is gratis en heel makkelijk.