Klankbordbijeenkomst Veiligheid

Op dinsdag 28 januari 2020 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst over Veiligheid.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-13:00 uur bij Movares Nederland BV. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

In deze bijeenkomst dit keer het thema Veiligheid.

 

Sprekers:

Presentatie door Ecorys van een Europese rekentool om te zien of (en in hoeverre) veiligheids- en gezondheidsinvesteringen rendabel zijn.

 

Bedrijven kunnen om meerdere redenen investeren in veiligheid en gezondheid op de werkvloer, bijvoorbeeld om maatschappelijke redenen om bij te dragen aan de volksgezondheid of om een goede werkgever te zijn met een veilige werkomgeving. Daarnaast zijn er ook wettelijke regels waar bedrijven aan moeten voldoen. Naast de genoemde redenen, is er ook een economische reden om te investeren in veiligheid en gezondheid op het werk. Een vermindering van ongelukken en verhoogde efficiëntie, kunnen financieel gunstig uitpakken voor je bedrijf.

Ecorys heeft in opdracht van het Europese Agentschap voor Midden- en Klein Bedrijf (EASME) een tool ontworpen waarmee bedrijven in kaart kunnen brengen wat hun investeringen in veiligheid en gezondheid kunnen opleveren. Een organisatie vult in de tool een aantal basispunten in, zoals de sector en het aantal medewerkers. Op basis van de informatie rekent de tool voor uit welke kosten de organisatie kan besparen.

 

______________________________________________________________________________________________

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Database met CO2-footprints van bedrijven;
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

Inschrijven voor dit evenement
Extra persoon toevoegen