Klankbordbijeenkomst CO2

Op donderdag 5 maart 2020 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst over CO2.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:30-13:00 uur bij Movares Nederland B.V.. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

In deze bijeenkomst dit keer het thema CO2.

 

Sprekers: Henk Verschuuren en Joshua Gayoso Antea Group

Het Upcyclecentrum in Almere is een icoon op het gebied van milieustraten. Het is veel meer dan een comfortabel overdekt afvalbrengstation; het biedt plaats aan de circulaire economie in al haar facetten. Van afvalinzameling en ontmanteling, tot upcycling en verkoop door start-ups. Het is bovendien grotendeels opgebouwd uit duurzame en hergebruikte materialen van onder meer gesloopte panden in Almere-Haven, daarnaast is het energieneutraal. In het Upcyclecentrum zijn ruimtes ondergebracht voor educatiedoeleinden en (leer)werkplaatsen. Hier kunnen start-ups aan de slag om aangeboden materialen up te cyclen naar nieuwe producten.

 

 

______________________________________________________________________________________________

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Database met CO2-footprints van bedrijven;
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

Inschrijven voor dit evenement
Extra persoon toevoegen