Klankbordbijeenkomst Covid

Op dinsdag 06 oktober 2020 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst over Covid.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-11.30 uur via een online meeting. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. 

Het is deze keer speciaal gewijd aan covid.

 

Sprekers: Deze informatie volgt nog.

 

______________________________________________________________________________________________

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Database met CO2-footprints van bedrijven;
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

Inschrijven voor dit evenement
Extra persoon toevoegen