Klankbordbijeenkomst CO2

Op dinsdag 30 maart 2021 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst over Co2/Duurzaamheid.

De bijeenkomst vindt online via teams plaats tussen 10:00-11:30 uur bij Movares Nederland B.V.. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. 

In deze bijeenkomst dit keer het thema Co2/Duurzaamheid

 

Sprekers

Eva Dijkema | Green Innovator | Innovatie & Technologische Vernieuwing (I&TV)

 Eva zet zich tijdens haar dagelijkse werk op de innovatieafdeling van ProRail elke dag aan het verduurzamen van de railsector. Vorig jaar zeilde ze met 34 andere young professionals naar de klimaattop in Zuid-Amerika waarbij de reis diende als zeilende denktank over het thema duurzame mobiliteit. Dit jaar wil ze zich inzetten als minister van de nieuwe economie (MVO Nederland). Omdat ze denkt dat het anders moet en kan. Ze gelooft dat we elkaar daarvoor moeten gaan vertellen wat de positieve effecten zijn van deze transitie, en dat we samen moeten bouwen aan een nieuw verhaal voor de toekomst. We moeten het niet meer hebben over wat er allemaal niet meer kan, maar over wat het ons gaat opleveren en waarom deze transitie kan zorgen voor een eerlijkere, mooiere en schonere samenleving. 

 

Pascal van Erp van de organisatie Ghostdiving

______________________________________________________________________________________________

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Database met CO2-footprints van bedrijven;
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

Inschrijven voor dit evenement
Extra persoon toevoegen