Klankbordbijeenkomst Veiligheid

Op woensdag 8 december 2021 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst over Veiligheid.

De bijeenkomst vindt online via teams plaats tussen 10:00-11:30 uur. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. 

In deze bijeenkomst dit keer het thema Veiligheid.

 

Onlangs (op 9 september) hebben jullie het webinar Rijnlandse veiligheid gevolgd. Er werd ingegaan op de vorige sessie van 22 april (via de ‘invoegstrook’) waarbij het Rijnlands denken nogmaals werd uitgelegd waarna een verdiepende presentatie volgde. Zie als reminder de presentatie die we tijdens de sessie hebben gebruikt.

 

Op 8 december vervolgen we onze weg op het Rijnlandse veiligheidspad en begeven ons richting Safety 2, de complexiteitstheorie, het anticiperen op (plotselinge) veranderingen en het verschil tussen de bedachte uitvoering van werkzaamheden en hoe het in werkelijkheid gaat. Regels en procedures versus vertrouwen en vakmanschap.

 

We hopen dat degenen die de meeting op 9 september hebben bijgewoond ook de 16e november weer zullen aansluiten. We borduren zo voort volgens een rode draad die we op ons Rijnlandse pad willen volgen.

 

Ter voorbereiding op deze meeting willen we jullie graag wat huiswerk meegeven zodat we deze 16e november kunnen ingaan op datgene wat jullie zelf hebben bedacht om daarop verder te ‘borduren’.

 

Huiswerkvragen:

 

* Zoek (in je eigenbedrijf/omgeving) naar voorbeelden waarbij er een verschil is te zien tussen bedachte werkzaamheden en hoe deze werkzaamheden in werkelijkheid gebeuren.

 

* Geef een definitie van veiligheid.

 

* Wat verstaan je onder complexiteit en wat onder gecompliceerdheid ?

 

* Wat is de relatie van lineariteitsdenken in relatie tot complexiteit ?

 

Tijdens de meeting gaan we op deze onderwerpen in en kijken samen of er een verband tussen deze aspecten en Rijnlands organiseren, Rijnlandse veiligheid en de veiligheidsladder bestaat.

 

Voor een vervolgsessie kunnen we kijken hoe de veiligheidsladder past in veiligheid of beter gezegd veilig werken.

 

We verwelkomen jullie graag op de 8 december

 

Sprekers: Kees van der Blom en Jurriaan Cals 

 

‚Äč______________________________________________________________________________________________

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Database met CO2-footprints van bedrijven;
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

INSCHRIJVEN VOOR DIT EVENEMENT
Extra persoon toevoegen
Inschrijven voor dit evenement
Extra persoon toevoegen