Klankbordbijeenkomst Thema Veiligheid

Geachte heer, mevrouw,

 

Op dinsdag 15 november 2016 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier (http://www.duurzameleverancier.nl) een bijeenkomst over Veiligheid.

 

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-13:00 uur bij Movares Nederland B.V.. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

 

In deze bijeenkomst dit keer het thema Veiligheid.

 

Sprekers:

Jurre Reus, advocaat CMS Derks Star Busmann:

Jurre Reus houdt zich als advocaat veel bezig met het adviseren en procederen op het gebied van privacy, of eigenlijk beter gezegd: de verwerking van persoonsgegevens. Organisaties (zowel overheden als bedrijven) zijn wettelijk verplicht om de persoonsgegevens die zij gebruiken goed te beveiligen. Beveiliging is een breed begrip, en omvat niet alleen de technische beveiliging van IT-systemen maar ook organisatorische beveiliging. Sinds begin 2016 moeten organisaties inbreuken op de beveiliging melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) en soms ook aan de personen op wie de gegevens zien. Deze 'meldplicht datalekken' zal Jurre toelichten en hij zal voorbeelden geven uit de praktijk die illustreren waar uw organisatie rekening mee moet houden.

 

Marius Albracht, Operational Security, Axle-IT,  komt toelichten wat je kunt doen om een datalek te voorkomen.

Adri Zandee, Malware en Ransomware, Axle-IT, komt toelichten wat nu de grootste dreiging is waar we rekening mee moeten houden.

Veilig omgaan met privacygevoelige gegevens is inmiddels wettelijk vastgelegd en worden in verschillende richtlijnen als BIG en BIC als onderdeel opgenomen.

De zwakste schakel in deze keten is en blijft toch de eindgebruiker. Om eindgebruikers en organisatie veilig te laten werken is beveiliging van groot belang. Bekende oplossingen als antivirus e.d. is vandaag de dag niet voldoende meer. We zullen naar Operational Security moeten. Maar wat houdt dat in?

We krijgen steeds meer te maken met agressiever en geavanceerder wordende ransomware en vormt een echte bedreiging. Waar komt ransomware vandaan, wat doet het, maar belangrijker; wat kun je er tegen doen?

 

Axle-IT is een specialist op het gebied van Endpoint- en End-User Management en Security. Al vele jaren stellen zij organisaties en haar medewerkers in staat om overal en altijd veilig te kunnen werken.

Met hun expertise leggen zij uit wat je kunt doen om de kans op een datalek aan de technische kant kunt minimaliseren en hoe een goede dagelijkse veiligheid een bijdrage levert aan de bedrijfsvoering van een organisatie.

Tevens geven zij antwoord op de vraag hoe we ons kunnen beschermen tegen cyberaanvallen.

 

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • database met CO2-footprints van bedrijven;
  • de Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: http://www.duurzameleverancier.nl.

 

Inschrijven voor dit evenement

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven voor dit evenement. Klik hier om in te loggen.