Klankbordbijeenkomst CO2

Geachte heer, mevrouw,

 

Op donderdag 28 september 2017 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier (http://www.duurzameleverancier.nl) een bijeenkomst over CO2.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-13:00 uur bij Movares Nederland BV. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

Spreker

Stijn Otten, Director Innovation & Business Development, Business Lease Group

Stijn has a background in the start-up environment in Smart Mobility. At Business Lease, he is now responsible for product innovation and partner development (inter)nationally at Business Lease Group. Starting-up Privatelease.com, Connected Care (telematics) and collaborations with Uber, SnappCar and Tesla his focus is on sustainable growth and accelerated innovations.

The (near) future of personal mobility is autonomous, 100% electric, shared and unlimited. Business Lease is investing deep in this future. Failure is a bruise, not a tattoo.

Uitdagende workshop

Wat ging vooraf: “N329 weg van de toekomst”.
Deze weg is inmiddels gerealiseerd en was destijds het toonbeeld van duurzaamheid en zichtbare vernieuwing. Hierbij kan worden gedacht aan een energieneutrale weg, verantwoord materiaalgebruik, CO2 bewust bouwen, LED-verlichting en communicatie met de weggebruiker. De weg is officieel opengesteld op 8 september 2013.

De ambitie van verschillende opdrachtgevers van infrastructurele werken om ons heen is om de vernieuwing op het gebied van duurzaamheid en energietransitie een vervolg te geven. In de bijeenkomst van 28 september wordt u uitgedaagd om ontwikkelingen en ideeën in te brengen die aan deze ambitie invulling kunnen geven door het gezamenlijk uitwerken van een fictieve case. Als case wordt het geplande Groot Onderhoud voor een willekeurige provinciale weg in de provincie Utrecht genomen.

Toelichting case: Het werk betreft het groot onderhoud (vervanging deklaag en tussenlaag) van een bestaande weg met een lengte van 7 kilometer. De weg ligt in zowel een stedelijk als in een landelijk gebied. Het groot onderhoud behelst aanpassing van verlichting, VRI geregelde kruisingen en het aanleggen van een rotonde. Verder is één korte onderdoorgang in het traject aanwezig waar alleen betonreparaties nodig zijn en moet over een lengte van 500 meter een geluidscherm worden aangelegd.

Welke maatregelen of slimme oplossingen in op of nabij deze weg kunt u aandragen

• Om de emissie van CO2 tijdens de realisatie te minimaliseren;
• in de beheer en onderhoudsfase (periode 15 jaar) besparingen in het energiegebruik te realiseren;
• die hergebruik van materialen mogelijk maken (circulaire oplossingen);
• die energie kunnen opwekken over een zelf te bepalen periode;
• die CO2- en/of fijnstofemissie door de gebruiker kunnen beperken.

 

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

• platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
• Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
• transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
• duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
• database met CO2-footprints van bedrijven;
• de Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: http://www.duurzameleverancier.nl.

X
X
Inschrijven voor dit evenement

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven voor dit evenement. Klik hier om in te loggen.