Gebruikers voorwaarden

De website Duurzame Leverancier is een platform van:
Coörperatie Duurzame Leverancier U.A. gevestigd te Utrecht, KvK 53075579


Door een gebruikersaccount aan te vragen gaat u akkoord met de volgende gebruikersvoorwaarden:
  • U verklaart dat u de vragen in de duurzaamheidsscan naar waarheid zult invullen en dat de toegevoegde documenten op waarheid gebaseerde informatie bevatten.
  • De scores behaald in de duurzaamheidsscan worden per deelnemer (o.v.v. bedrijfsnaam) per jaar en per onderdeel openbaar gemaakt via de duurzaamheidsindex aan andere deelnemers. Alleen bezoekers met een gebruikersaccount kunnen deze informatie van andere deelnemers inzien.
  • Toegevoegde documenten zoals footprint rapportage en certificaten worden per deelnemer beschikbaar voor andere deelnemers (zie vorig punt).
  • U verleend de coörperatie en haar initiatiefnemers de toestemming om de door uw ingevoerde informatie te gebruiken voor benchmark-doeleinden en analyse. De coörperatie draagt de zorg dat uitkomsten die op deze informatie gebaseerd zijn ten alle tijden anoniem verwerkt en gepresenteerd zullen worden. 
Indien u uw account wenst op te heffen en daarmee alle informatie te verwijderen dient u hierover contact op te nemen met de corporatie door middel van het contactformulier.
 
De coörperatie draagt zorg voor de zorgvuldige opslag van de door u ingevoerde gegevens. Uw inloggegevens zullen nooit aan derden verstrekt worden en alleen door de beheerders van het platform worden gebruikt in geval van gebruikersproblemen en in dat geval altijd in overeenstemming met u.