Ketenanalyses Dashboard

Bij de uitvoering van projecten kun je in de ketenanalyses (LCA's) zoeken naar passende CO2 reductiemaatregelen en (informatie uit) jouw eigen ketenanalyse(s) toevoegen. Ook kun je bekijken van welke onderwerpen al ketenanalyses zijn gemaakt door de andere deelnemers. De achterliggende database is een bron van informatie voor verdere analyse. 

Met deze pagina:

  • vind je eenvoudig wat je nodig hebt voor het opstellen van een ketenanalyse;
  • heb je toegang tot reductiemaatregelen per type project en de percentages die daarbij horen;
  • heb je inzicht in de onderwerpen van al gemaakte ketenanalyses;
  • leer je van de opmerkingen (reviews) van andere analyses.

Bekijk alle ketenanalyses

Projecten per categorie

Laatste 5 toegevoegde projecten

Top 5 reductie totaal

Naam Reductie totaal
Ketenanalyse Ring Zuid Groningen 86.752.290 ton CO2
Gebiedsontsluiting 1km weg 1.552.937 ton CO2
Ketenanalyse Fietsbrug 376 ton CO2
CO2-ketenstudie vaste verkeersbrug 376 ton CO2
Ketenanalyse wegen 191 ton CO2

Dit initiatief om informatie uit ketenanalyses beter te delen moet van 2017 tot 2022 (5 jaar) een CO2-reductie van 5% bewerkstelligen. Deze doelstelling geldt voor alle projecten die door de keteninitiatiefpartners worden uitgevoerd in deze periode en waarvoor binnen de database passende reductiemaatregelen zijn gedefinieerd. De kwantitatieve onderbouwing van de reductiedoelstelling wordt in 2018 en 2019 verder uitgewerkt.