Reductiemaatregelen listing

Titel Ketenanalyse Onderwerp Titel Reductiemaatregel Reductiepercentage LCA fase
Reductiemogelijkheden bij UAV-GC Anders Hergebruik van materialen 0,00%
Reductiemogelijkheden bij UAV-GC Anders verminderen van transportbewegingen 0,00%
Reductiemogelijkheden bij UAV-GC Anders Ontwerpoptimalisaties 0,00%
Ketenanalyse woon-werkverkeer Woon-werkverkeer 0,00%
Ketenanalyse woon-werkverkeer Woon-werkverkeer 0,00%
Ketenanalyse woon-werkverkeer Woon-werkverkeer 0,00%
Ketenanalyse wegen Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé 0,00%
Ketenanalyse wegen Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé 0,00%
Ketenanalyse wegen Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé 10,00% gebruiksfase
Ketenanalyse van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé 0,00%
Ketenanalyse van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé 0,00% Productiefase, aanleg
Ketenanalyse van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé Gebruik betontegels i.p.v. straatbaksteen (stoep) 0,00% Productiefase, aanleg
Ketenanalyse tbv PMC Rail Losse materialen 0,00%
Ketenanalyse tbv PMC Rail Losse materialen 0,00% gebruiksfase
Ketenanalyse tbv PMC Rail Losse materialen 9,00% Productiefase
Ketenanalyse Ring Zuid Groningen Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé Ontwerpoptimalisatie als gevolg van grondonderzoek 2,00% Ontwerpfase, Productiefase, Transportfase, aanleg, eindelevensduurfase
Ketenanalyse Ring Zuid Groningen Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé Partiële recycling 5,00% eindelevensduurfase
Ketenanalyse Ring Zuid Groningen Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé Vervanging asfalt AC/ZOAB door laagenergie recept 40,00% Productiefase
Ketenanalyse Fietsbrug Weginfrastructuur - Losse kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers etc.) 0,00%
Ketenanalyse Fietsbrug Weginfrastructuur - Losse kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers etc.) Waar mogelijk staal vervangen door hout 85,00% Productiefase
Ketenanalyse Fietsbrug Weginfrastructuur - Losse kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers etc.) Waar mogelijk staal vervangen door beton 81,00% Productiefase
Ketenanalyse Energie uit Water Oppervlaktewater infrastructuur - Kunstwerken (sluizen, gemalen, etc.) 0,00%
Ketenanalyse Energie uit Water Oppervlaktewater infrastructuur - Kunstwerken (sluizen, gemalen, etc.) 0,00%
Ketenanalyse Energie uit Water Oppervlaktewater infrastructuur - Kunstwerken (sluizen, gemalen, etc.) 62,00% Productiefase, Transportfase, exploitatie
Ketenanalyse 100 meter steilranddijk Oppervlaktewater infrastructuur - Dijken 0,00%
Ketenanalyse 100 meter steilranddijk Oppervlaktewater infrastructuur - Dijken 0,00%
Ketenanalyse 100 meter steilranddijk Oppervlaktewater infrastructuur - Dijken Lokaal verwerken van grond/klei 53,00% Productiefase, Transportfase, aanleg
Gebruik rijplaten Landschapsinrichting 0,00%
Gebruik rijplaten Landschapsinrichting 0,00%
Gebruik rijplaten Landschapsinrichting Gebruik rijplaten 100,00%
Gebiedsontsluiting 1km weg Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé Verminderen rolweerstand: beton i.p.v. asfalt 22,00% Ontwerpfase, Productiefase, Transportfase, aanleg, Onderhoudsfase, gebruiksfase, exploitatie, eindelevensduurfase
Gebiedsontsluiting 1km weg Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé Onderhoud lantaarnpalen vanaf vluchtstrook 0,00% Ontwerpfase, Onderhoudsfase, gebruiksfase
Gebiedsontsluiting 1km weg Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé Beïnvloeden rijgedrag gebruiker 0,00% Ontwerpfase, gebruiksfase
filters in luchtbehandeling Gebouwen - Gebouwinstallaties 0,00%
filters in luchtbehandeling Gebouwen - Gebouwinstallaties 0,00%
filters in luchtbehandeling Gebouwen - Gebouwinstallaties 0,00%
CO2eq vergelijking anti-suïcideverlichting autonoom vs conventioneel Losse materialen 0,00%
CO2eq vergelijking anti-suïcideverlichting autonoom vs conventioneel Losse materialen 0,00%
CO2eq vergelijking anti-suïcideverlichting autonoom vs conventioneel Losse materialen 0,00%
CO2-ketenstudie vaste verkeersbrug Weginfrastructuur - Losse kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers etc.) 0,00%
CO2-ketenstudie vaste verkeersbrug Weginfrastructuur - Losse kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers etc.) 1,00% Ontwerpfase, Productiefase
CO2-ketenstudie vaste verkeersbrug Weginfrastructuur - Losse kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers etc.) 7,00% Transportfase
CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling Spoorweginfrastructuur - Overige objecten spoorinrichting ( bijv. verlichting, beveiliging, geluidschermen, wisselverwarming, etc.) Gebruik LED-verlichting 19,00% Ontwerpfase, Productiefase, exploitatie
CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling Spoorweginfrastructuur - Overige objecten spoorinrichting ( bijv. verlichting, beveiliging, geluidschermen, wisselverwarming, etc.) Poeren o.b.v. hoogovencement i.p.v. portlandcement 0,00% Ontwerpfase, Productiefase, Transportfase
CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling Spoorweginfrastructuur - Overige objecten spoorinrichting ( bijv. verlichting, beveiliging, geluidschermen, wisselverwarming, etc.) Lokaal (binnen Nederland) inkopen glas en rekken 4,00% Transportfase
Beton in GWW-sector Losse materialen 0,00%
Beton in GWW-sector Losse materialen 0,00%
Beton in GWW-sector Losse materialen 0,00% Productiefase
afstudeerrapport duurzaam installatiehuis Gebouwen - Utiliteitsbouw (excl. treinstations) 0,00%
afstudeerrapport duurzaam installatiehuis Gebouwen - Utiliteitsbouw (excl. treinstations) 0,00%
afstudeerrapport duurzaam installatiehuis Gebouwen - Utiliteitsbouw (excl. treinstations) 18,00% Productiefase, exploitatie
Aanleg tracé Anders 0,00%
Aanleg tracé Anders 0,00%
Aanleg tracé Anders 0,00%