Ketenanalyse Lijstweergave

Titel Bedrijfsnaam Onderwerp Reviewed Datum
huidige versie
Aanleg tracé Alsema B.V. Anders 20-04-2020
Gebruik rijplaten Ermers Grondverzet Landschapsinrichting 02-02-2018
afstudeerrapport duurzaam installatiehuis ARCADIS Nederland BV Gebouwen - Utiliteitsbouw (excl. treinstations) 30-07-2017
Ketenanalyse 100 meter steilranddijk Fugro NL Land B.V. Oppervlaktewater infrastructuur - Dijken 25-04-2017
Ketenanalyse van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom Fugro NL Land B.V. Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé 25-04-2017
Ketenanalyse Energie uit Water Antea Group Nederland Oppervlaktewater infrastructuur - Kunstwerken (sluizen, gemalen, etc.) 28-11-2016
Ketenanalyse Fietsbrug Antea Group Nederland Weginfrastructuur - Losse kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers etc.) 21-11-2016
Ketenanalyse tbv PMC Rail ARCADIS Nederland BV Losse materialen 25-08-2016
Ketenanalyse wegen Sweco Nederland B.V. Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé 29-06-2016
Gebiedsontsluiting 1km weg ARCADIS Nederland BV Weginfrastructuur - Wegvak/wegtracé 06-09-2015
CO2-ketenstudie vaste verkeersbrug Haskoning DHV Nederland BV Weginfrastructuur - Losse kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers etc.) 05-06-2014
CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling Haskoning DHV Nederland BV Spoorweginfrastructuur - Overige objecten spoorinrichting ( bijv. verlichting, beveiliging, geluidschermen, wisselverwarming, etc.) 28-05-2014
CO2eq vergelijking anti-suïcideverlichting autonoom vs conventioneel ACON B.V. Losse materialen 20-05-2014
Ketenanalyse woon-werkverkeer Fugro NL Land B.V. Woon-werkverkeer 06-06-2013
Beton in GWW-sector Movares Nederland B.V. Losse materialen Onbekend
Reductiemogelijkheden bij UAV-GC K_Dekker bouw & infra bv Anders Onbekend