Ketenanalyse Energie uit Water

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

Installatie voor het opwekken van elektrische energie met een vermogen van 100 kW. \nBinnen de scope zit zowel de installatie, ophangmateriaal als transport.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Varianten:

variant 1: Standaard opwekking met gasgestookte generator\nVariant 2: SpuiCentrale KornWerderZand

CO2-uitstoot per LCA-fase

Reductiemaatregelen

Maatregel 1

In plaats van gasgestookte generator gebruik van van Tocardo T1 turbine

  • Fases: Productiefase, Transportfase, exploitatie
  • Reductie in CO2: 20 ton
  • Percentage reductie: 62,5%
  • Inschatting kosten: € 0

CO2-besparing per maatregel