CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

Dubbelzijdig etagerek inclusief dubbelzijdige overkapping. Inclusief grondstoffen, transport, productie, (incl verzinking), installatie, onderhoud, verlichting van de stalling, transport voor hergebrui, werkvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding

Opmerkingen:

Ketenanalyse opgesteld door extern bureau (CO2-seminar)

CO2-uitstoot per LCA-fase

Reductiemaatregelen

Maatregel 1

Gebruik LED-verlichting

Gebruik LED-verlichting i.p.v. 16 st 18w lampen. Zeer haalbaar en waarschijnlijk kostenbesparend

 • Fases: Ontwerpfase, Productiefase, exploitatie
 • Reductie in CO2: 4 ton
 • Percentage reductie: 19,05%
 • Inschatting kosten: € 0

Maatregel 2

Lokaal (binnen Nederland) inkopen glas en rekken

Glas en rekken lokaal inkopen i.p.v. in China c.q. Tsjechiƫ. haalbaarheid afhankelijk van meerkosten.

 • Fases: Transportfase
 • Reductie in CO2: 1 ton
 • Percentage reductie: 4,76%
 • Inschatting kosten: € 0

Maatregel 3

Poeren o.b.v. hoogovencement i.p.v. portlandcement

Betonpoeren met hoogovencement i.p.v. portlandcement.

 • Fases: Ontwerpfase, Productiefase, Transportfase
 • Reductie in CO2: 0 ton
 • Percentage reductie: 0%
 • Inschatting kosten: € 0

CO2-besparing per maatregel