CO2-ketenstudie vaste verkeersbrug

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

Onwerp met betonnen landhoofden op palen en dek van betonnen liggers.\n\nInclusief: \nFunderingsvloeren, werkvloer, Prefab stootplaten, Prefab dekconstructie, landhoofden, vleugelwanden, schampkanten, leuning, randelementen, geleiderail\n\nExclusief:\n aanbruggen en hellingbanen, asfalt, bewegwijzering, lantaranpalen, emissie van verkeer over der brug, extra elementen zoals fietsonderdoorgangen

CO2-uitstoot per LCA-fase

Reductiemaatregelen

Maatregel 1

Vervoer van Prefab betondelen per binnenvaartschip naar de bouwplaats. Haalbaarheid en effectiviteit afhankelijk van locatie van brug ten opzichte van het water en de nabijheid van productielocaties t.o.v. binnenvaartverbindingen.

 • Fases: Transportfase
 • Reductie in CO2: 28 ton
 • Percentage reductie: 7,45%
 • Inschatting kosten: € 0

Maatregel 2

Leuningen van (FSC) hardhout i.p.v. RVS. Haalbaarheid in de meeste gevallen groot.

 • Fases: Ontwerpfase, Productiefase
 • Reductie in CO2: 4 ton
 • Percentage reductie: 1,06%
 • Inschatting kosten: € 0

Maatregel 3

Aanpassen betonsamenstelling (poederkoolvliegas als cementvervanger)

 • Fases:
 • Reductie in CO2: 2 ton
 • Percentage reductie: 0,53%
 • Inschatting kosten: € 0

CO2-besparing per maatregel

Review gegevens

Review 1 inhoud

Emissies beheer- en gebruiksfase zijn niet meegenomen terwijl hier wel invloed op uitgeoefend kan worden in het ontwerp

Review 2 aanpak

Resultaten weergeven in circeldiagrammen

Review 3 aanpak

Verschil tussen referntieontwerp en ontwerp met reductiemaatregelen beter inzichtelijk maken