Ketenanalyse wegen

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

Om de systeemgrenzen te bepalen zal er eerst gekeken gaan worden naar de betrokken keten-\npartners bij het project zuidelijke aansluiting N323 te Echteld. Op deze manier wordt er inzicht\ngecreëerd in betrokken partijen gedurende een wegenbouwproject.\nVervolgens zal bij de kwantificering van de CO2-emissies gekeken worden naar de verschil-\nlende fasen van de waardeketen. Dit zijn de volgende:\nØ 1) Initiatiefase;\nØ 2) Concept- en ontwerpfase;\nØ 3) Realisatiefase/Beheer en onderhoudsfase;\nØ 4) Gebruiksfase;\nØ 5) Sloop (en recycling).

CO2-uitstoot per LCA-fase

Reductiemaatregelen

Maatregel 1

Naast het viertal reductietools is er ook een specifiek CO 2-reducerend instrument ontworpen:\nSmart Traffic. Smart Traffic is een nieuwverkeersmanagement systeem dat Sweco aan het ont-\nwikkelen is.\nHet bouwt voort op de huidige en reguliere systemen, maar sorteert concreet voor op de toe-\nkomst van automatisch, coöperatief en connectief rijden. Zo is het bijvoorbeeld ook combineer-\nbaar met individueel reisadvies aan bestuurders. Sweco werkt bewust samen met Partijen zoals\nde TUDelft en Nissan. Smart Traffic kan een helder effect hebbenop één enkelkruispunt, maar\nhaar kracht komt werkelijk tot zijn recht in een netwerk van wegen en kruispunten. Het is voor-\nspellend, werkt automatisch is daarmee bijzonder adaptief op de situaties die zich kunnen voor\ndoen.

  • Fases: gebruiksfase
  • Reductie in CO2: 20 ton
  • Percentage reductie: 10,47%
  • Inschatting kosten: € 0

CO2-besparing per maatregel

Review gegevens

Review 1 inhoud

Onderbouwing en uitleg verbeteren tbv leesbaarheid

Review 2 anders

Toelichting berekeningen