CO2eq vergelijking anti-suïcideverlichting autonoom vs conventioneel

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

Projectafbakening Gezien de doelstelling van het onderzoek zijn alleen die onderdelen meegenomen die een emissie veroorzaken én verschillend zijn tussen de opties conventioneel en autonoom.   Voor beide opties zijn de volgende onderdelen identiek en vallen daartoe buiten het onderzoek: ? Lichtmasten en fundering lichtmasten;   ? Armaturen;   ? Bekabeling in masten;   ? Schakelpaneel in masten;   ? Lampen.   Conform opgave van de opdrachtgever vallen de volgende onderdelen binnen de scope van dit onderzoek:    Productiefase conventioneel De productie van grondstoffen, het transport van de grondstoffen naar de fabrikant en de productie van het product:   ? Schakelkast   ? Fundering schakelkast ? Electriciteitskabel (hierna: kabel) Productiefase autonoom De productie van grondstoffen, het transport van de grondstoffen naar de fabrikant en de productie van het product:   ? PV panelen (hierna: PV) ? Montageplaat PV panelen (hierna: montageplaat) ? Batterij Constructiefase conventioneel Transport van de leverancier naar de projectlocatie van: ? Personeel ? Kabel ? Schakelkast ? Fundering ? Kraan ? Boor Activiteiten tijdens aanleggen lichtmasten: ? Gebruik kraan ? Gebruik boor Constructiefase autonoom Transport van de leverancier naar de projectlocatie van: ? Personeel ? PV panelen ? Montageplaat ? Batterij Gebruiksfase conventioneel Energieverbruik gedurende de levensduur door: ? Energieverbruik verlichting Gebruiksfase autonoom Energieverbruik gedurende de levensduur door: ? Onderhoud PV panelen ? Vervanging batterij Sloop & verwerkingsfase conventioneel Energieverbruik als gevolg van de volgende activiteiten tijdens sloop & verwerking: ? Transport naar projectlocatie ? Energieverbruik tijdens sloop ? Transport naar verwerkingslocatie ? Verwerking van de materialen van: o Fundering o Kabel o Schakelkast Sloop & verwerkingsfase autonoom Energieverbruik als gevolg van de volgende activiteiten tijdens sloop & verwerking: ? Transport naar projectlocatie ? Energieverbruik tijdens sloop ? Transport naar verwerkingslocatie ? Verwerking van de materialen van: o PV panelen o Batterij

Varianten:

Autonome opstelling

CO2-uitstoot per LCA-fase