Ketenanalyse van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

Eén meter rijweg van het type standaard erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waarbij de fietsers op de rijweg fietsen, met de volgende eigenschappen:\n-De weg is zes meter breed met aan beide zijden voetpaden van 1.8 meter breed.\n-De opsluiting langs de rijweg gebeurt met trottoirbanden 80/300x240, die worden gesteld in stelspecie met steunrug.\n-De voetpaden worden opgesloten met opsluitbanden 100x200.\n-Een levensduur van 20 jaar. Straten in de binnenstad van Amsterdam worden in principe één keer in de 20 jaar\nopnieuw bestraat; al dan niet met nieuwe materialen. Dat geldt voor de rijweg als ook voor het voetpad.\n-Een fundering van 300mm hydraulisch menggranulaat onder de rijweg en 300mm zand voor zandbed onder de voetpaden.\n\nBuiten de scope vallen:\n-Straatmeubilair zoals prullenbakken, verkeersborden, lantaarnpalen, etc.\n-Emissies van het verkeer dat gebruik gaat maken van de weg\n-Extra infrastructurele elementen als kruispunten.\n-Drainage en inspectieputten.\n-Het verwijderen van de bestaande verhardingen.\n-Kolken en riolering

Varianten:

Variant 1 straatbaksteen (straat), natuursteen trottoirband en straatbakstenen dikformaat (stoep).\nVariant 2 betonstraatstenen (straat), betonnen trottoirband en betontegels (stoep).\nVariant 3 asfalt (straat), betonnen trottoirband en betontegels (stoep).

CO2-uitstoot per LCA-fase

Reductiemaatregelen

Maatregel 1

Gebruik betontegels i.p.v. straatbaksteen (stoep)

De meeste CO2 besparing ten opzichte van variant 1 is te behalen door het gebruik van betontegels voor de stoep in plaats van straatbakstenen dikformaat. Hiermee wordt 62,9 kg CO2 bespaard per m2 weg.

  • Fases: Productiefase, aanleg
  • Reductie in CO2: 0 ton
  • Percentage reductie: 0%
  • Inschatting kosten: € 0

Maatregel 2

De inzet van natuursteen trottoirbanden levert een besparing op van 2% ten opzichte van betonnen trottoirbanden.

  • Fases: Productiefase, aanleg
  • Reductie in CO2: 0 ton
  • Percentage reductie: 0%
  • Inschatting kosten: € 0

CO2-besparing per maatregel

Review gegevens

Review 1

In de conclusies wordt geschreven dat natuurstenen trottoirbanden een lagere CO2-uitstoot hebben t.o.v. betonnen trottoirbanden ondanks het transport. Dit is een interessante conclusie. Dit betekent dat transport over lange afstanden (inclusief vrachtverkeer, op- en overslag en handeling) minder milieubelastend is dan het gebruik van betonnen banden. Wellicht dat hier nog iets meer over te vertellen is die in een volgende analyse uitgezocht kan worden.

Review 2

Waarom kan Fugro slechts beperkt invloed uitoefenen op het ontwerp en materiaalgebruik van wegen.\nVoor de verduidelijking kan een korte motivatie gegeven worden.

Review 3

Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. Levensduur van 20 jaar is ok. Waarom wordt gekozen om ook de voetpaden een levensduur van 20 jaar mee te geven? Dit lijkt wat aan de ruime kant.