afstudeerrapport duurzaam installatiehuis

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

Ontwikkeling van een prefab installatiehuis die op duurzame wijze is gefabriceerd

Varianten:

Traditioneel installatiehuis (beton), variant met duurzaam beton en een variant met HSB

Opmerkingen:

afstudeercommissie

CO2-uitstoot per LCA-fase

Reductiemaatregelen

Maatregel 1

Toepassen CEM-I beton (reductive 2,5ton) of toepassen HSB (reductie 12ton co2)

  • Fases: Productiefase, exploitatie
  • Reductie in CO2: 12 ton
  • Percentage reductie: 18,18%
  • Inschatting kosten: € 0

CO2-besparing per maatregel