Ketenanalyse tbv PMC Rail

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

1 km spoorstaaf 54E1 incl dwarsliggers NS90

Opmerkingen:

Deze studie geeft weer welke impact een spoorverbinding heeft op de co2 voetafdruk. Hier is de complete lca meegenomen, waarbij is uitgezocht waar de grootste reducties haalbaar zijn

CO2-uitstoot per LCA-fase

Reductiemaatregelen

Maatregel 1

Toepassen van dwarsliggers met lagere co2-uitstoot. Vooralsnog niet haalbaar, omdat ProRail ander type dwarsliggers voorschrijft.

  • Fases: Productiefase
  • Reductie in CO2: 15 ton
  • Percentage reductie: 9,49%
  • Inschatting kosten: € 0

CO2-besparing per maatregel