Beton in GWW-sector

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

betonmortel, betonstaal, incl. bekisting

Varianten:

Duurzame betonmengsels, andere constructie- en sloopmethodes

CO2-uitstoot per LCA-fase

Reductiemaatregelen

Maatregel 1

Ander betonmengsel (meer hergebruik, andere mortel)

  • Fases: Productiefase
  • Reductie in CO2: 0 ton
  • Percentage reductie: 0%
  • Inschatting kosten: € 0

CO2-besparing per maatregel

Review gegevens

Review 1 aanpak

Levert beperkt nieuwe inzichten op, is wel goede verzamelstudie van wat er al is, past ook in doel ketenanalyse, namelijk om bestaande ideeen verder te brengen