Veiligheid

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in veiligheid. Het uitgangspunt is het delen van kennis en informatie, voor en door deelnemers, groot en klein. Wij willen de dialoog en kennisdeling over veiligheid stimuleren en faciliteren.

We doen dit op verschillende manieren. Onder andere door het organiseren van klankbordbijeenkomsten en het stimuleren van keteninitiatieven.

De klankbordbijeenkomsten kun je vinden onder agenda

Het thema veiligheid is continu in ontwikkeling. Als Duurzame Leverancier zijn we samen met onze leden aan het kijken hoe we hier het beste invulling aan kunnen geven. We streven ernaar om de geleerde lessen met elkaar te delen. Binnenkort hopen we de successen van elkaar te kunnen publiceren op deze website.

Ondertussen zijn we bezig om het thema ‘Safety by Design‘ uit te werken. Daarover hoor je hopelijk snel meer.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het thema veiligheid is van harte uitgenodigd.