Veiligheid

De Duurzame Leverancier wil ook het platform zijn voor organisaties die investeren in veiligheid. Het uitgangspunt is daarbij het delen van kennis en informatie, voor en door de deelnemende organisaties, groot en klein. Wij faciliteren en stimuleren de dialoog en kennisdeling over veiligheid.

We doen dit op verschillende manieren. Onder andere door het organiseren van klankbordbijeenkomsten en het stimuleren van keteninitiatieven.

De klankbordbijeenkomsten vind je in de agenda

Het thema veiligheid is continu in ontwikkeling. We streven ernaar om de geleerde lessen met elkaar te delen. Binnenkort hopen we elkaars successen te kunnen publiceren op deze website.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het thema veiligheid is van harte uitgenodigd.

Resilience, Safety 2 en FRAM

In het najaar (datum volgt) organiseert de Duurzame Leverancier een presentatie ter inleiding op de thema’s Resilience, Safety 2 en FRAM. Eind 2019 heeft Kees van der Blom daar al een korte inleiding over gehouden. Dit jaar diepen we deze thema’s verder uit door ze vanuit de praktijk te benaderen en ervaringsdeskundigen aan het woord te laten. Theorie is mooi, maar hoe werkt resilience dan in de praktijk? Binnen de gezondheidszorg wordt o.a. in ziekenhuizen aan de hand van trainingen op de werkvloer resilience in de praktijk gebracht. Patricia Wimmer van MediRisk houdt een korte inleiding houden over haar ervaringen, als trainer en ervaringsdeskundige, met dit thema.

De inleiding vormt een opstap naar de klankbordbijeenkomst van november waarbij verdiepende presentaties worden verzorgd. We nodigen iedereen van harte uit om deze reeks presentaties over Resilience, Safety 2 en FRAM bij te wonen.