Waarom duurzaam?

Een goede balans vinden tussen mens, milieu en economie; het is een uitdagende opdracht die ons allemaal raakt. 

Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. Het klimaat verandert, door uitstoot van (te veel) broeikasgassen. We gebruiken meer van de aarde, dan deze kan opbrengen. Dit tast het vermogen van de aarde ernstig aan. Hoe kunnen we tóch blijven groeien en in ieders behoeften voorzien, zonder de aarde verder te belasten? Het antwoord is duurzaamheid.

Als we nú toekomstgerichte keuzes maken en duurzaam ondernemen, investeren we in de wereld van morgen. Steeds meer organisaties brengen hun CO2-uitstoot in kaart en werken aan CO2-reductie. De initiatiefnemers van DL streven bovendien naar een duurzame bedrijfsvoering: bij alle bedrijfsprocessen rekening houden met effecten op mens en milieu.

Duurzame bedrijfsvoering
Duurzame bedrijfsvoering begint met een heldere visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast gaat het over duurzaam personeelsbeleid, duurzame innovaties, inkoop én verkoop. Dit is niet alleen belangrijk voor mens en milieu, het onderscheidend vermogen van een bedrijf wordt ook groter.

Investeren in een duurzame bedrijfsvoering is een toekomstgerichte én commerciële keuze. Want steeds meer opdrachtgevers, ook de initiatiefnemers van Duurzame Leverancier, stellen duurzame eisen aan hun (A)leveranciers.

DL ondersteunt leveranciers bij het concretiseren én aantonen van hun duurzame inspanningen. Duurzaamheid krijgt een concreet gezicht.